Puck Oude Avenhuis is Master kinderfysiotherapie

Wij feliciteren Puck Oude Avenhuis met het behalen van haar Master kinderfysiotherapie!

 

Kinderfysiotherapie
Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit vanzelf en ongemerkt. Maar bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd of afwijkend zijn. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Ze hebben soms wat hulp en meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te leren.

 

Soms moet een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, leren omgaan met de beperkte mogelijkheden om zo optimaal mogelijk te bewegen. Als kinderfysiotherapeut zijn Puck en Jolien gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

 

De behandeling bij de kinderfysiotherapeut is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Kindgericht oefenmateriaal zal het plezier in bewegen vergroten en specifieke vaardigheden spelenderwijs uitlokken. Naarmate een kind ouder wordt, zijn er steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. De ouders, leerkrachten en andere betrokkenen spelen een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe een kind zich onder verschillende omstandigheden functioneert zodat de kinderfysiotherapeut hierop kan inspelen.De ouders/verzorgers worden bij de behandeling betrokken, zodat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor krijgen zij meer mogelijkheden om het kind buiten de therapiesituatie te begeleiden.


De kinderfysiotherapeut werkt tevens met zuigelingen, denk hierbij aan prematuren, huilbaby’s of baby’s met een voorkeurshouding en een afplatting van het hoofdje. De behandeling hiervan zal meestal thuis plaatsvinden zodat het kind zich in een vertrouwde omgeving bevind en ouders direct tips en adviezen kunnen krijgen hoe zij thuis het kind het beste kunnen helpen. De ontwikkeling van het kind zal constant worden gemonitord. De behandeling bestaat onder andere uit adviezen en oefeningen over de verzorging, houding en hantering zodat ouders dit zelf kunnen toepassen.

 

Voor meer voorbeelden van klachten waarmee je terecht kunt bij de kinderfysiotherapeut zie:

 

https://www.therapiecentrumtwente.nl/kinderfysiotherapie.html