Schrijfmotoriek

Voor veel mensen is het niet bekend dat kinderen met schrijfproblemen bij de kinderfysiotherapeut terecht kunnen. Kinderen komen bij de kinderfysiotherapeut met uiteenlopende hulpvragen, vaak gericht op de motoriek en de schrijfmotoriek is daar onderdeel van. Schrijven is een zeer belangrijk vak op de basisschool. Ook in het huidige digitale tijdperk is het schrijven nog steeds van belang, omdat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen het schrijven en het leren lezen en spellen. Wilt u hier meer over lezen? Klik dan op deze link: Schrijven-is-niet-meer-belangrijk-of-toch-wel? en lees het artikel dat onze kinderfysiotherapeut hierover heeft geschreven.

 

Meer dan 30% van de kinderen op het basisonderwijs blijkt problemen te hebben met het schrijven. Dat is een hoog percentage. Dit komt zeer waarschijnlijk omdat het schrijven een zeer complexe vaardigheid is. In relatief korte tijd moeten de kinderen dat onder de knie krijgen. Een kind moet niet alleen een heleboel nieuwe letters aanleren, maar ook de juiste klank aan de juiste vorm koppelen. Het taalaspect speelt een belangrijke rol bij het schrijven. Daarnaast is het schrijven een complexe motorische vaardigheid. Als het schrijfprobleem ligt op het motorisch vlak, dan kan de kinderfysiotherapeut hier hulp bij bieden.

 

 

Wanneer kan kinderfysiotherapie hulp bieden bij schrijfproblemen?

 

Een probleem in de schrijfmotoriek kan al dan niet gepaard gaan met algemeen fijnmotorische moeilijkheden. Denk aan bestekhantering, kledingsluitingen en soortgelijke vaardigheden die in het dagelijks leven voorkomen, die moeilijk kunnen gaan. Echter, een schrijfprobleem kan ook op zichzelf staan, hetgeen vaak voorkomt. Voor een goede schrijfmotoriek moet het kind aan een aantal voorwaarden kunnen voldoen.Onder andere:

 

- De pengreep en de steun op de pols moeten voldoende zijn om een vloeiende schrijfbeweging mogelijk te maken.

 

- De behendigheid van de vingers moet voldoende zijn om de pen goed te kunnen hanteren.rn- De oog-hand coordinatie moet voldoende zijn om de letters goed op de lijntjes te kunnen schrijven en de letters goed te kunnen afwerken.

 

- Het inzicht (visuele perceptie) van het kind moet voldoende zijn om een lettervorm te snappen en daar een motorisch plaatje van te maken om het te kunnen opschrijven.

 

Slordig schrijven is 1 van de meest voorkomende redenen dat ouders (meestal op advies van de leerkracht) hun kind aanmelden bij de kinderfysiotherapie, maar er zijn uiteenlopende hulpvragen binnen het schrijven die een indicatie zijn voor kinderfysiotherapie voor de schrijfmotoriek:

 

- Uw kind schrijft slordig

- Uw kind heeft moeite met bepaalde lettervormen

- Uw kind schrijft krampachtig en gespannen

- Uw kind heeft pijnklachten in de arm/hand bij het schrijven

- Uw kind houdt de pen op een vreemde manier vast

- Uw kind schrijft te langzaam

 

Het onderzoek en de behandeling

In het kinderfysiotherapeutisch onderzoek zal middels gestandaardiseerde testen worden vastgelegd of er inderdaad sprake is van een schrijfprobleem en in welke mate. Daarnaast zal worden onderzocht of dit probleem motorisch is of niet en welke onderliggende vaardigheden een beperkende factor vormen.

 

In sommige gevallen zijn adviezen voor de school voldoende. In andere gevallen is individuele therapie gewenst om het schrijfprobleem op te lossen. Vaak wordt er samen gewerkt met de leerkracht, zodat de geleerde vaardigheden direct in de klas kunnen worden toegepast. Samen wordt het behandelplan opgesteld en wordt u ingelicht aan welke doelen er gewerkt zal gaan worden om alle beperkingen weg te nemen en tot een goede schrijfvaardigheid te komen.

 

Wilt u weten of er bij uw kind sprake is van een (motorisch) schrijfprobleem?

 

Neem gerust contact op met onze praktijk.