Ergotherapie Almelo

Ergotherapie behoudt of vergroot uw zelfstandigheid. Het inschakelen van een ergotherapeut kan er toe bijdragen dat u langer thuis kunt blijven wonen en minder afhankelijk bent van ondersteuning door familie of professionele hulpverleners.

De insteek vanCaroline is uitgaan van de mogelijkheden en rekening houden met de beperkingen. Omdat iedere persoon uniek is met eigen vragen en individuele omstandigheden, is elke behandeling maatwerk.

Voor een afspraak, informatie of vragen kunt u terecht bij:

Ergotherapeute Caroline: 06-14795277

Ergotherapeute Caroline Ergotherapie in Almelo Kinderergotherapie Vergoeding ergotherapie Ergotherapie Twentergo