Revalidatie Covid in Almelo (FCA)

Informatie samenwerking Fysiocollectief Almelo betreffende Covid-19 patiënten


Fysio Collectief Almelo
Samen staan we sterk

 

Al tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 besloten 16 fysiotherapie praktijken in Almelo de handen ineen te slaan om samen te werken nu alle zekerheden van de normale gang van zaken weg zijn gevallen.

Binnen dit collectief is er een ‘Corona-revalidatie’ werkgroep gevormd om de revalidatie van de ex-Covid patiënt te optimaliseren.

 

Het doel van deze werkgroep is om alle disciplines en kennis waar elke individuele praktijk mee samen werkt in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we heel gericht de patiënt de juiste zorg bieden. Denk hierbij aan de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, POH GGZ en psycholoog.


 
Middels dit netwerk kunnen we patiënten met aanhoudende klachten een maatwerk programma (kunnen) aanbieden. De deelnemende zorgverleners hebben zich binnen hun vakgebied gespecialiseerd voor / in de chronische aandoeningen (Hart-, Vaat- en Longtherapie) en zijn door vervolgopleidingen gecertificeerde Corona-therapeuten.

 


 
Het KNGF heeft voor eerstelijns-fysiotherapeuten een corona-herstel-protocol opgesteld waarmee de therapeuten van het FCA werken. Via een verwijzing van de huisarts of het ziekenhuis zal de fysiotherapeut (en in sommige gevallen de ergotherapie of GGZ) als eerste een contact met de patiënt hebben. Zij zullen daarbij een inschatting maken welke andere zorgverleners en specialisaties betrokken moeten worden. De zorg wordt hierdoor geoptimaliseerd voor elke individuele patiënt en door middel van de goede onderlinge communicatie tussen de betrokken zorgverleners wordt deze ook voor de patiënt inzichtelijk en eenvoudig.