Homeopathie geen luchtige zaak

 

Voor veel mensen is gezondheid vanzelfsprekend, totdat er klachten zijn. Dat is zeker van toepassing bij problemen met de luchtwegen. We denken bij ademen nauwelijks na en daarom is het vervelend wanneer we last hebben van een verstopte neus, een hoest die niet overgaat, astma, hooikoorts of keelpijn. Deze klachten komen geregeld voor in mijn praktijk*. (https://molsklassiekehomeopathie.nl/)

 

 

Gezond gedrag

Tegenwoordig is steeds meer inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij gezondheidsklachten. Denk aan erfelijkheid, de leefomgeving en ons eigen gedrag. Er is meer belangstelling voor wat wij zelf kunnen doen om gezond te blijven. Een oud gezegde gaat over het belang van rust en regelmaat, dat geldt zeker ook bij verkoudheid en griepklachten. Neem het verkoudheidsvirus, dat is erg besmettelijk en het hele jaar door aanwezig. Behandelen met antibiotica heeft geen zin, het is veel effectiever wanneer wij ons gedrag aanpassen. Dat betekent voldoende rust nemen, handen goed wassen, zorgen voor voldoende weerstand. Aanhoudende verkoudheid kan heel vervelend zijn evenals keelklachten die hierdoor ontstaan.

 

 

Praktijkvoorbeeld

Homeopathische middelen kunnen de natuurlijke balans in ons lichaam herstellen en het zelf genezend vermogen versterken. Zo overwint het lichaam ziekte. Als homeopaat ga ik eerst op zoek naar mogelijke oorzaken, zoals bijvoorbeeld verminderde weerstand, allergische aanleg of klachten van de neusbijholten. Vervolgens zoek ik een middel dat past bij de uitlokkende factoren en het gedrag van deze patient. Dat betekent dat mijn behandeling bij iedere patient verschillend is.

 

Casus vergelijk allergie en ademnood met astma en ademnood

 

Zo kunnen meerdere middelen geschikt zijn voor een allergie.

 

Bij een mevrouw die steeds allergisch reageert op een insectensteek door het krijgen van ademnood en totale zwellingen, behandel je eerst het incident de ademnood bij een insectensteek.

 

Bij een ander schrijf ik totaal andere middelen voor vanwege ademnood (astma-aanval), wanneer deze veroorzaakt is door een biografisch incident; de uitlokkende factor kan dan bijvoorbeeld angst of paniek zijn.

 

Daarna ga ik in beide gevallen als het acute reactiepatroon onder controle is, de diepte in en kijk ik naar het chronisch patroon van de patient.

 

Herstel kan worden bereikt door de inzet van plantaardige, dierlijke en minerale middelen. Homeopathische middelen zijn natuurlijk, zonder bijwerkingen en goed voor mens, dier en milieu.

 

*: Mols klassieke Homeopathie, wijkcentrum de Schelf en Therapiecentrum Twente te Almelo;