Praktijkregister TopOefentherapie

 

Wij zijn nu officieel geregistreerd in het Praktijkregister Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) als Top-Oefentherapie-praktijk!

 

Wij zijn supertrots dat wij, naast Toppraktijk voor Fysiotherapie(KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie-Plus & Stichting Keurmerk Fysiotherapie) en Zorg1, nu ook voor Oefentherapie en Houdingstherapie als Toppraktijk geregistreerd staan.

 

Het praktijkregister van de VvOCM is een register waarin de praktijken geregistreerd zijn die jaarlijks door middel van systematisch intern- (jaarplan) en extern- (visitatie) onderzoek in staat zijn om:


- Te verbeteren, te ontwikkelen en te innoveren op de kerntaken van de (praktijk) organisatie, welke zijn vastgelegd in een jaarplan, waarin missie, visie en doelstellingen zijn opgenomen.
- Verantwoording af te leggen over de kwaliteit van de geleverde zorg door zich transparant en toetsbaar op te stellen.
- Met de verkregen uitkomsten uit onder meer zelfreflectie en visitatie te komen tot verbeterpotentieel ten behoeve van de organisatie en de patiëntenzorg in het bijzonder.

 

Oefentherapie Cesar/Mensendieck helpt je om een gezonde houding aan te leren en beter en soepel te bewegen. Een behandeling bij de oefentherapeut voorkomt, verlicht en verhelpt lichamelijke klachten die ontstaan door bijvoorbeeld blessures, stress, ziekte of spanning.

 

Onze Oefentherapeute Jessy Oude Nijhuis helpt u bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, ademhalingsklachten, hoofdpijn en spanningsklachten.
Zij is naast geregistreerd Oefentherapeute ook Master Psychosomatiektherapeut en Slaaptherapeut.