Ergotherapie bij Covid19

In het afgelopen jaar is gebleken dat veel COVID-19-cliënten kampen met langdurig aanhoudende en vaak grillige klachten.


Uit diverse onderzoeken komt voort dat de consequenties van COVID-19 voor het dagelijks leven ernstig en langdurig kunnen zijn, niet alleen voor cliënten maar ook voor hun naasten.

Er is geen directe relatie is tussen een opname in het ziekenhuis of het doormaken van COVID-19 in de thuissituatie: in beide gevallen kunnen mensen ernstige beperkingen ondervinden en is een uitgebreid revalidatieprogramma nodig om het dagelijks leven weer invulling te geven zoals cliënten dat gewend waren. Inmiddels is duidelijk dat mensen die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt een multidisciplinaire begeleiding nodig hebben in hun revalidatieprogramma. Fysiotherapie, ergotherapie, dietetiek zijn hier essentiele onderdelen van.

 

Ergotherapie een belangrijke rol speelt in de behandeling van Long COVID cliënten.

Naast nieuwe inzichten over het ziektebeeld en de langdurige klachten, hebben de uitgebreide behandelervaring en behandelresultaten van ergotherapeuten ervoor gezorgd dat een duidelijke richting kan worden gegeven aan de ergotherapeutische behandeling.
Deze aanpak is opgenomen in de nieuwe handreiking (zie bijlage rechts).