Werkplekonderzoek

 

Een werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Op basis een het werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij u zelf en de werknemers terugdringen.

 

Een werkplekonderzoek kan op iedere werkplek worden verricht, van productieomgeving tot op kantoor. Tijdens het onderzoek beoordelen we de volgende aspecten:

 

  • individueel bezoek op de werkplek en instructies geven met betrekking tot het instellen/ op de juiste wijze inzetten van de werkplek

  • beantwoorden van vragen over de werkplek en/ of (beginnende) klachten

  • omgevingsfactoren in kaart brengen, zoals klimaat , verlichting en geluid

  • inventarisatie maken van eventuele knelpunten

  • schriftelijke terugkoppeling met hierin adviezen en juiste instellingen van de werkplek.

     

 

Wat is het resultaat?

 

  • De werknemer is zich bewust van zijn houdings- en bewegingsgewoonten en van de relatie tussen zijn houdings- en bewegingspatroon en het ontstaan van lichamelijke klachten

  • De werknemer heeft inzicht in zijn persoonlijke risicofactoren en de mogelijkheden om deze positief te beinvloeden

  • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige hulpmiddelen en meubilair