Slimme brillen bij de ziekte van parkinson

De Universiteit Twente doet onderzoek naar "slimme brillen" voor Parkinson-patienten. Er wordt gekeken of deze smart-glasses kunnen helpen bij het lopen. 


Als Parkinson-specialiste werd onze therapeute Majella Broekman gevraagd dit onderzoek te ondersteunen. Zij behandelt, als geriatrisch fysiotherapeut en specialist van het Parkinson-net, mensen met deze ziekte. Hierbij willen we als Therapiecentrum Twente bovenstaand onderzoek helpen.

Een deel van de mensen met de ziekte van Parkinson heeft moeite met lopen door bevriezen van lopen. Bevriezen van lopen is het gevoel dat de voeten (tijdelijk) zijn vastgeplakt aan de vloer. Dit kan leiden tot vallen en tot een verminderde kwaliteit van leven. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat bevriezen van lopen kan verbeteren als mensen een regelmatig patroon (cues) zien of horen. Hierbij valt te denken aan strepen op de vloer of een steeds terugkerend geluid, zoals het tikken van een metronoom. De huidige hulpmiddelen zijn echter voor veel mensen moeilijk toepasbaar in het dagelijks leven.

De Universiteit Twente ontwikkelt nu "slimme brillen", ook wel smartglasses genoemd, om de "cues" aan te kunnen bieden in het dagelijks leven. In dit onderzoek zal de slimme bril die is ontwikkeld testen. Het doel van het onderzoek is om te kijken of deze aanwijzingen via de bril het lopen effectief verbetert.

Deelname?

Wij van Therapiecentrum Twente vinden deze ontwikkeling zeer veelbelovend en moedigen dit soort ontwikkelingen aan en ondersteunen deze waar mogelijk. Bij deze dus een oproep aan mensen die zouden willen deelnemen:

  • U kunt mogelijk meedoen aan dit onderzoek als u de ziekte van Parkinson heeft in meer dan een keer per dag bevriezen van lopen ervaart.
  • U kunt niet meedoen aan dit onderzoek als u een beroerte heeft gehad, een andere aandoening heeft waardoor u problemen heeft met lopen (zoals bijvoorbeeld ernstige artrose), niet zonder loophulpmiddel (wandelstok of rollator) kunt lopen, een diepe hersenstimulator (DBS) heeft, apomorfine pomp heeft of duodopa via een maagsonde krijgt.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

  • Eenmalig bezoek Universiteit Twente (+/- 2.5uur) Reiskosten zullen worden vergoed
  • Schriftelijke toestemmingsverklaring voor deelname
  • Loopopdrachten met verschillende cues via de slimme bril
  • Vragenlijst over gebruikerservaring


Als u meer wilt weten over dit onderzoek, of als proefpersoon wilt deelnemen neemt u dan gerust contact op met onderstaande contactpersoon van de onderzoeksgroep aan de universiteit van Twente:
Drs. S. (Sabine) Janssen
Arts-onderzoeker Universiteit van Twente
Telefoon: 053 489 2276

Uiteraard kun u ook contact opnemen met onze Parkinson-therapeut Frank te Beest