Shockwave ook effectief bij etalagebenen?

Uit onze casestudie en eerdere onderzoeken komen positieve indicaties voor behandeling met shockwave naast de reguliere behandeling voor Claudicatio Intermittens.

 

Afgelopen jaar hebben we een casestudie gedaan naar het effect van shockwave-therapie een patient met Claudicatio Intermittens en Burgers dissease. De gegevens zijn hoopvol en dagen uit voor een volledig onderzoek naar het effectiviteit van deze ondersteunende therapie. De basis van de fysiotherapeutische behandeling was gesuperviseerde looptraining. Hierbij werd na 6 maanden een plafond bereikt na een ontwikkeling van 70m naar een maximale loopafstand van 200m. In de studie wordt beschreven hoe het verdere verloop ging bij ondersteunende therapie in de vorm van shockwave.

 

Ons artikel is inmiddels gepubliceerd op CPQ Medicine:

https://www.cientperiodique.com/journal/view/medicine