Lars Hoekman geslaagd voor Master manueel therapie

Op 21 juli jongstleden heeft Lars Hoekman zijn opleiding Master Manuele Therapie aan de SOMT te Amersfoort met goed gevolg afgesloten.

 

Manuele therapie is dé fysiotherapie bij beperkingen of pijn in het bewegingsapparaat. Het doel is om gewrichten beter te laten functioneren, het opheffen van beperkingen en het laten afnemen van pijn door houding en bewegingsmogelijkheden te verbeteren.

 

Manuele therapie richt zich op het hele bewegingsapparaat maar heeft focus op de wervelkolom. Manueeltherapeuten maken gebruik van specifieke onderzoeks- en behandeltechnieken.

 

Manuele therapie wordt onder andere toegepast bij:

 • hoofd- en nekpijn die gepaard gaan met het matig kunnen bewegen van de wervelkolomrn• nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen

 • klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn

 • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen

 • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek

 

Doel van de therapie is het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn in onder andere de wervelkolom. Dagelijkse dingen gaan weer makkelijker en u kunt weer lekker bewegen en sporten.

 

Lars is als Master in de manuele therapie een fysiotherapeut/bewegingsconsulent bij uitstek. Hij herkent de functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat (gewrichten, musculair en neurologisch) en de daarbij gepaard gaande gezondheidsproblemen en beperkingen in het dagelijks leven. Uiteraard beheerst hij de specifieke manuele vaardigheden om stoornissen te diagnosticeren én te behandelen. Lars Hoekman mag zich nu zelfs officieel Master in Science noemen en werkt als fysiotherapeut/manueel therapeut bij Therapiecentrum Twente aan de Vissedijk 1 te Almelo. Het Therapiecentrum Twente heeft er dus een master in de fysiotherapie bij en wil bij deze hem feliciteren met het behalen van zijn diploma.