Return to sport, play en performance

 

Kruisbandreconstructie en -revalidatie.

 

Een voorste kruisband kan als gevolg van een trauma volledig afgescheurd zijn of gedeeltelijk zijn gescheurd.

Dit geeft in veel gevallen een instabiliteit in de aangedane knie. De mate van instabiliteit op de knie, in combinatie met de vereiste belasting van de knie bepalen of een operatie van de voorste kruisband noodzakelijk is. De doelstelling van een voorste kruisbandoperatie is het wederom verkrijgen van een stabiele knie voor de dagelijkse activiteiten, werk en indien gewenst voor sport.

 

Het volledige herstel na een kruisbandoperatie naar de sport en de preventie van een re-ruptuur is niet gemakkelijk. Wij hebben daarom een goede samenwerking met de orthopeden van het OCON en het MST.

De criteria voor return to sport, play en performance zijn een aantal testen en vragenlijsten, die bepalen of je door kunt naar het volgende stadium. Het blijkt dat het slagen voor deze testen, na een VKB-reconstructie, geassocieerd kan worden met een grotere kans op terugkeer naar sport, maar het niet voor het identificeren van een tweede ruptuur.

 

De preventie van een re-ruptuur of een ruptuur contralateraal moet als zorgverlener de hoogste prioriteit hebben. De identificatie van de kansen op re-ruptuur zijn daarom zeer belangrijk. In onderstaande publicaties en in de Melbourne ACL Rehabilitation Guide 2.0 wordt aangegeven dat psychologische factoren een belangrijke indicatie hiervoor kunnen zijn.

 

Naast de performance-testen(zie Melbourne-protocol) zijn de psychologische factoren dus essentieel voor een goede revalidatie. Vragenlijsten als de TSK11, ACL-RSI en de IKDC geven hier samen een goed beeld over.