Kindervoetenteam in Almelo

Steeds vaker hebben kinderen voet-, knie of enkelklachten. Ons Kindervoetenteam is gespecialiseerd in de kindervoet.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen met:

 

T: 0546- 865 215

 

Binnen ons team kan de podotherapeut of kinderfysiotherapeut screenen of het kind ook onderzocht moet worden door bijvoorbeeld de manueel therapeut. Voor de ouders en kinderen is het prettig dat de verschillende paramedici onder een dak zitten.


Indien nodig wordt in overleg met de eventuele verwijzer het kind doorgestuurd voor aanvullend onderzoek en eventuele behandeling buiten het Kindervoetenteam.