Zit met Pit

 

Zit met Pit! is een lesprogramma voor kinderen vanaf groep 5, gericht op het aanleren van een goede (werk)houding en een gezonde balans tussen zitten en bewegen.

 Jessy oude Nijhuis, onze Cesar-oefentherapeute, geeft nu ook les in Zit met Pit! Zit met Pit! is spelenderwijs leren met veel interactie. Kinderen ontdekken de werking van hun wervels en spieren. Ze leren de vuistregels voor een goede werkhouding en voldoende bewegen. We leggen de link tussen te lang, te veel of verkeerd zitten en pijnklachten. Ze gaan actief aan de slag met oefeningen, spelletjes en opdrachten, zoals Laat je spierballen eens zien. Leuk, leerzaam en effectief.De nieuwe houding en gewoontes blijven niet vanzelf plakken, zeker niet bij kinderen van 8-9 jaar die druk zijn met hun spelcomputer. Daarom betrekken we ook hun ouders en leerkrachten bij de lessen. Via ouderbrieven en huiswerkopdrachten leren zij de basiskennis over Zit met Pit!, zodat zij de kinderen kunnen helpen waar nodig. Zit een kind met de rug gedraaid naar het digibord, of speelt het te lang op de computer? Dan klinkt het: Zit met Pit! en iedereen snapt wat de bedoeling is.Het lesprogramma is opgebouwd rond het stripfiguurtje Pietje Pit. Net als veel kinderen vindt Pietje gamen het leukste wat er is, maar dan krijgt hij pijn. Oei! Samen met Pietje ontdekken de kinderen spelenderwijs wat er mis ging en hoe het beter gaat. Pietje Pit geeft het goede voorbeeld en moedigt de kinderen aan om met hem mee te doen. Elk kind krijgt een werkboekje met theorie, opdrachten en leuke spelletjes. De ouders krijgen informatiebrieven waarbij ze geinformeerd worden over iedere les. Er is zelfs voor de kinderen een begin- en eindtoets en uiteindelijk een diploma, want dat hebben ze verdiend!Flimpje over Zit met Pit! https://youtu.be/g9kwF1gLFnM

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.zitmetpit.nl. Er hebben zich al een tiental scholen aangemeld bij Therapiecentrum Twente om de lessen aan hun groepen 5 te geven. Indien u interesse heeft kunt contact opnemen met Therapiecentrum Twente voor een vrijblijvend gesprek met onze Cesartherapeute Jessy oude Nijhuis. Zij kan u verder informeren over de inhoud en de lessen.