Houdingsverbetering op scholen

En van de effecten van de grotere rol die computers gaan spelen in het dagelijks leven van kinderen is dat er steeds meer kinderen op jonge leeftijd zijn met lichamelijke pijnklachten. Als oefentherapeut zie ik in mijn praktijk steeds vaker kinderen en jongeren met overbelasting klachten als gevolg van het vele en langdurige computergebruik.Te denken valt aan bijvoorbeeld hoofdpijnklachten, houdingsproblemen en klachten aan nek, schouders of rug.
Het lespakket Zit met Pit!is ontwikkeld door oefentherapeuten is gericht op kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool. Een oefentherapeut komt op school om de lessen te geven. De kinderen leren aan de hand van voorbeelden en opdrachtjes wat een goede zithouding is, en waar de botten en spieren voor dienen. Verder wordt er in gegaan op de oorzaak van pijnklachten, en dat bewegen belangrijk blijft. Het geleerde wordt meteen praktisch toegepast en geoefend middels leuke en afwisselende opdrachten. Er wordt gewerkt met digitaal lesmateriaal, en een werkboek voor de kinderen.Ook thuis moeten de kinderen aan de slag met huiswerkoefeningen en ze ontvangen na iedere les een brief voor thuis. Op deze manier zijn de ouders ook op de hoogte wat er tijdens de lessen is geleerd en kunnen zij hun kind helpen en stimuleren om thuis met het geleerde aan de slag te gaan.Zit met Pit! gaat uit van een preventieve werking, waardoor de kinderen hun houding en gedrag gaan veranderen en minder snel klachten kunnen krijgen.